11 May 2010การคิดค่าออกแบบงาน


สวัสดีทุกท่านที่สนใจงานออกแบบแต่หาคนทำ...อิอิ

การออกแบบที่มีการนำเสนองานแบบมืออาชีพ

การคิดค่าบริการในงานออกแบบ

อัตราค่าบริการสำหรับงานออกแบบ กราฟิกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ของนักออกแบบ ความยากง่าย และคุณค่าของงาน ฯลฯ โดยการประเมินราคาส่วนมากจะคำนวณจากองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่
1. ค่าออกแบบ ซึ่งประเมินจากขั้นตอนการทำงาน รายละเอียด และความยากง่ายของตัวงานเป็นหลัก การประเมินราคาในส่วนนี้ทางนักออกแบบอาจนำเสนอเป็นราคาเดียวเพื่อความสะดวก หรือบางแห่งอาจทำราคาแยกให้เห็นเป็นขั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ระบบการจัดการของฝ่ายผู้ว่าจ้างและนักออกแบบด้วย

2. ค่าดูแลการผลิต ในบางกรณีนักออกแบบสามารถคิดค่าดูแลการผลิตเพิ่มเติมจากค่าออกแบบได้ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานการผลิตระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบงานพิมพ์นั้น เป็นเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญและมีรายเอียดที่ซับซ้อน นักออกแบบกราฟิกส่วนมากจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตหรือโรง พิมพ์ เพื่อให้ทำการผลิตได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องเข้าไปดูแลงานผลิตที่บางครั้งอาจใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ และอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นด้วย

3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร ค่าที่พัก ค่าตรวจพิสูจน์อักษร (ถ้ามี)

4.ค่าลิขสิทธิ์ในงานออกแบบ (Loyalty Fee) นักออกแบบหรือบริษัทออกแบบบางแห่ง อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติมเป็นเปอร์เซนต์จากสิทธิหรือปริมาณการใช้งานออกแบบนั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต เงื่อนไข ประเภท และข้อตกลงอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

-รับออกแบบโลโก้ หรือ งาน identity ต่างๆ เช่น  คำพูดสโลแกน หรือ งานกราฟิกทั่วไป เช่น นามบัตร, โบรชัวร์, ที่ต้องการสร้างความโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ สำหรับธุรกิจต่างๆ ด้วยทีมงานนักออกแบบมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมให้คำแนะนำกับท่าน  …

-รับออกแบบขึ้นโมเดล 3D และ เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

การออกแบบ PaperCraft แบบต่างๆ

Logo Design

ประเภทงานโลโก้

 • คิดค่าออกแบบ 2000-5000 บ. ต่อ แบบ  แล้วแต่ความยากง่าย
 • ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)
 • เราจะทำตัวเลือกให้เลือก อย่างน้อย 3 แบบ เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาแบบเพื่อความพอใจของลูกค้า
 • นอกจากนี้ยังมีบริการเสริม ในการต่อยอดไปเป็นสติ๊กเกอร์ ลาเบลสินค้า

Poster Design

Poster Design

ประเภทโปสเตอร์

 • คิดค่าออกแบบ 5000-9000 บ. ต่อ งาน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน (อ้างอิงขนาด A4 ภาพสี่สี)
 • ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)
 • มีธีมงานคร่าวๆ หลังจากรับรายละเอียดจากลูกค้า (เมื่อสรุปแบบแล้ว เราจะจัดส่งเป็นซีดี ให้แก่ลูกค้า เพื่อสามารถนำไปส่งต่อโรงพิมพ์ได้เลย)

ประเภทโบรชัวร์

 • คิดค่าออกแบบ 3000-6000 บ. ต่อ งาน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน (อ้างอิงขนาด A4 พับ 3 ภาพสี่สีหน้า-หลัง)
 • ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)
 • มีธีมงานคร่าวๆ หลังจากรับรายละเอียดจากลูกค้า (เมื่อสรุปแบบแล้ว เราจะจัดส่งเป็นซีดี ให้แก่ลูกค้า เพื่อสามารถนำไปส่งต่อโรงพิมพ์ได้เลย)

ข้อแนะนำ – ต้องระวังการติดต่อกับโรงพิมพ์เรื่องสี ควรเน้นให้ตรงตามสีที่อยู่ใน ซีดี มากที่สุด และควรพรู๊ฟตัวอย่างก่อน

ประเภทนามบัตร

 • หากให้เราออกแบบโลโก้ให้ จะไม่มีการคิดเพิ่มใดๆ
 • จัดรูปแบบ Artwork เท่านั้นโดยที่เราไม่ได้ออกแบบโลโก้ให้ จะคิดค่าบริการออกแบบและค่าชิ้นงานในส่วนนี้ 600 บ. : 100 ใบ (**อ้างอิง กระดาษมาตรฐาน)
 • เราจะดูแลงานจนได้เป็นนามบัตรสำเร็จออกมา  พร้อมให้มอบไฟล์งานให้แก่ลูกค้า

บรรจุภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 • คิดค่าออกแบบ 5500-9000 บ. ต่อ งาน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน
 • ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)
 • มีธีมงานคร่าวๆ หลังจากรับรายละเอียดจากลูกค้า (เมื่อสรุปแบบแล้ว เราจะจัดส่งเป็นซีดี ให้แก่ลูกค้า เพื่อสามารถนำไปส่งต่อโรงพิมพ์ได้เลย)

ออกแบบบรรจุภัณท์

ประเภทสร้าง โมเดล 3D  (สามมิติ)

 • ผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ (3500-25000 บ.) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
 • เครื่องประดับ,แฟชั่น (4000-30000 บ.) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
 • บู้ทแสดงสินค้า (8000-35000 บ.) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
 • งานที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ภาพจำลองสามมิติ ในรูปแบบ presentation(Plan, Front, Side, Perspective) จำนวนรวม 4 รูป
 • งานแกะรายละเอียด พร้อมเส้นบอกขนาด และ สเปควัสดุ ตามความจำเป็น(แสดงภาพและรายละเอียดติดลง Future Board ) พร้อมไฟล์งาน ลงซีดี

ประเภทสร้าง โมเดล 3D  (สามมิติ) ออกแบบทั่วไปที่ต้องการมุมมองเป็น 3 มิติ

 • คิดค่าออกแบบ 8500 – 20000 บ. ต่อแบบ  (แล้วแต่ความยากง่าย)
 • งานที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ภาพจำลองสามมิติ ในรูปแบบ presentation(Plan, Front, Side, Perspective) จำนวนรวม 4 รูป
 • งานแกะรายละเอียด พร้อมเส้นบอกขนาด และ สเปควัสดุ ตามความจำเป็น(แสดงภาพและรายละเอียดติดลง Future Board ) พร้อมไฟล์งาน ลงซีดี

ออกแบบเครื่องประดับ

งานตกแต่งภายใน – การคิดค่าใช้จ่ายจะออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้  โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และรายละเอียดต่างๆที่ต้องการ เช่น คอนเส็ปท์ , วัสดุ , และเงื่อนไขอื่นๆที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น

กรณีที่ 1. ลูกค้าต้องการให้ออกแบบอย่างเดียว จะจ่ายเฉพาะค่าออกแบบ คือ กำหนดคอนเส็ปท์ + ทำแบบ Drawing  และ 3D (*ในกรณีนี้ราคาจะแพงกว่ากรณีที่ 2)

กรณีที่ 2. ลูกค้าต้องการให้ออกแบบและรับเหมาทั้งหมดด้วย (**ในกรณีนี้ในส่วนของค่าแบบ จะ ถูกลงกว่ากรณีที่ 1)

หมายเหตุ: ทุกรายการมัดจำ 50%


Tags: , , , , , ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

7 Responses to “การคิดค่าออกแบบงาน”

 1. smokefree says:

  ประเภทโบรชัวร์

  คิดค่าออกแบบ 3000-6000 บ. ต่อ งาน อ้างอิงขนาด A4 พับ 3 ภาพสี่สีหน้า-หลัง)
  ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)

  **สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาสำหรับการออกแบบโบรชัวร์ค่ะ ใชเวลาอย่างน้อยกี่วันค่ะ

 2. Kevin Liker says:

  ราคาน่าสนใจ งานสวยดูดีมากครับ

 3. นราธร says:

  งานไวนิลทำเป็นรั้วชั่วคราวโโครงกาย้านยาว75เมตรสูง1.85เมตรออกแบบลักษณะreplete เป็นช่วงๆต้องการภาพคมระยะมอง 4 เมตรขึ้นไปคิดค่าออกแบบเท่าไรคับเคยทำและมีงานตัวอย่างที่ทำมาstyle นี้ไหมรบกวนตอบด้วยต้องการใช้บริการ

 4. Passorn says:

  อยากทราบราคา ออกเเบบ ขวดคะ พร้อมโลโก้
  ขวดใส่หัวเชื้อน้ำหวาน ที่ขายตามร้านกาแฟ

 5. นภาดา. บุญเกษมวัฒนะ says:

  ต้องการให้ข่วยออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

 6. นภาดา. บุญเกษมวัฒนะ says:

  ต้องการให้ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะ. รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

 7. หนึ่ง says:

  อยากทำป้ายรุ่นค่ะ ถ้าใช้รูป55คนค่ะ ภาพยนต์ ติดต่อไงค่ะ 0860066494

Leave a Reply

istanbul escort beylikduzu escort etiler escort anadoluyakasi escort kadikoy escort istanbul eskort eskort atakoy escort escort beylikduzu istanbul escort istanbul escort bayan escort sex hikaye pendik escort kartal escort
antalya eskort istanbul escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort kayaşehir escort ataköy escort şişli escort Ankara escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort Ankara escort