DESIGN

ในการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ ที่จะทำให้งานเป็นที่พอใจจากการแสดงแบบที่วาดเสร็จแล้วให้ดูเหมือนชิ้นงานจริง การเรียนรู้กระบวนการผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะมีส่วนทำให้คุณเป็นที่น่าประทับใจมากขึ้นกับบุคคลที่รับผิดชอบในการนำแบบจากความคิดของคุณไปแปลงให้เป็นของจริง การรู้เกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการที่ทำให้งานสำเร็จได้ จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงข้อจำกัดทางเทคนิคและความเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงแบบให้มีคุณภาพมากขึ้น และพยายามทำให้แบบเหล่านั้นมีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น

ในส่วนแรกนี้จะเป็นการพิจารณาถึงสถานการณ์ในชีวิตจริงซึ่งสภาพแวดล้อมโดยรวมนำมาซึ่งงานออกแบบที่ดีที่สุดได้

Part 1 เป็นการแสดงให้เห็นถึงการสัมภาษณ์ผู้ผลิตงานและนักออกแบบ ซึ่งได้รวบรวมความรู้ทางด้านการผลิตเข้าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบ พร้อมทั้งได้แสดงให้เห็นตัวอย่างของงาน

Diamond Springs & the future Collection

Part 2 คุณจะได้อ่านข้อคิดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับงานออกแบบของคุณ จากนั้น จะเป็นการพาเยี่ยมชมแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถขยายความรู้ทางด้านการผลิตออกไปได้อีก

กระบวนการในการออกแบบเริ่มต้นจากลูกค้า เราจะพิจารณาอัญมณีไปพร้อมๆกับรูปลักษณ์ของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ แล้วจึงสร้างแบบที่ Classic ขึ้นมาก่อนในขั้นต้น ด้วยการเน้นให้เห็นถึงพลอยเม็ดยอดอย่างชัดเจน

แบบที่ออกแบบมา เราไม่สามารถออกแบบลงบนโลหะได้ จึงง่ายกว่าหากจะสร้างแบบบนกระดาษก่อน บุคคลที่มีความสามารถแท้จริงจะสามารถออกแบบซึ่งนำไปสร้างชิ้นงานเครื่องประดับได้จริง และจะเป็นการช่วยเหลือกันอย่างมาก ถ้านักออกแบบมีความรู้ว่าชิ้นงานเครื่องประดับนั้น มีวิธีการผลิตอย่างไรบ้าง

Portfolio Jewelry Design By @iNattt on PhotoPeach

ส่วนที่ทำให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดในการออกแบบจะมาจากการที่เราสามารถทำให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ได้ในรูปของโลหะซึ่งทำให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นดูเหมือนราวกับว่ามีชีวิต มีหลายครั้งมากที่แบบที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีกับกลายเป็นชิ้นงานที่แย่เมื่อทำเสร็จ ซึ่งเหมือนกับเป็นการปล้นรางวัลที่นักออกแบบควรจะได้มาไปจากพวกเขา เมื่อแต่ละคนได้ร่วมกันสนับสนุนสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมา และการที่ได้มองเห็นแบบที่วาดไว้ เปลี่ยนสภาพจากที่วาดไว้บนกระดาษกลายเป็นชิ้นงานเครื่องประดับจริงๆ เป็นสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นจะทะนุถนอมไว้เป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ว่าเราทั้งหมดได้มีโอกาสรับรู้ได้ถึงความสำเร็จ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากทีเดียว

Shoes Design by iNattt

ช่วงแรกของการมาทำงาน กทม. ก็ได้ทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอัญมณีของประเทศ หรือเอเชียเลยทีเดียว อยู่แผนกออกแบบเครื่องประดับ ใช่สิ….ก็ผมจบด้านนี้มานี้นา เคยขึ้นอันดับ 20ของประเทศไทยเลยนะครับ ด้านออกแบบเครื่องประดับ บริษัทที่ผมว่าก็คือ Beauty Gems ผมฝันมาตั้งนานแล้วที่จะได้มาทำงานที่นี่ ผมกล้าพูดอย่างภาคภูมิใจมากเลยที่ได้ทำงานกับองค์กรณ์ เราก็เลยปล่อยของ ก็หมายถึง ใช้สิ่งที่เราเยนมา หรือแอบเรียน มาใช้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้  และที่นี่ก็เป็นแหล่งความรู้ที่สุดยอดมากๆ มากกว่าในโรงเรียน เพราะช่วงฝึกงานก่อนจบผมก็ได้มาฝึกงานที่นี่ แทบจะทุกกระบวนการเลยก็ว่าได้