เรื่องของคน6คนบนเตียงคนไข้

เรื่องของคน6คนบนเตียงคนไข้

1 January 1970

การมีชีวิตที่ดีคือการมีสุขภาพที่ดี มันเทียบไม่ได้เลยกับเงินและของมีค่าไม่เท่ากับการมีสุขภาพที่ดีเลย เพราะการดูแลไม่ให้ตนเองเจ็บป่วยนั้น

โครงสร้างของนักออกแบบไทยในยุค2010

โครงสร้างของนักออกแบบไทยในยุค2010

1 January 1970

นักออกแบบไทยส่วนใหญ่จะมีกรอบของตัวเองจากวัฒนธรรมในสังคมที่คอยกั้นนักออกแบบอย่างเราๆไว้จะว่าไปคนเก่งๆนั้นมีเยอะมากแต่อย่างว่าแหละครับ