EXPERIENCE

1920509_1484938025105653_2473455812230727619_n

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพฯ(สายศิลปะ)
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาจังหวัดชลบุรี(สายศิลปะ)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ สาขาวิชาออกแบบ
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
 • สถานที่ฝึกงาน บริษัทบิวตี้เจมส์จำกัด แผนกกองทำพิมพ์เครื่องประดับ
 • (ออกแบบด้วยมือ และคอมพิวเตอร์, คุมเครื่อง CNC)

สิ่งที่ได้เป็นตอนเรียน

 • หัวหน้าห้องเรียน
 • พี่ว้ากงานรับน้อง
 • ประธานฝ่ายศิลปของมหาลัย
 • นายกประธานนักศึกษา
 • ประธานรุ่น
 • ฝ่ายศิลปแผนก

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ ในโครงการ “Chanthaburi Jewelry Contest 2” ปี 2549
 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโครงการ “Chanthaburi Jewelry Contest 2” ปี 2549
 3. รางวัลชมเชย ประเภทการออกแบบเครื่องประดับชุด จัดโดย บริษัท เดอ มอนด์ (ประเทศไทย)ในโครงการ D’ mond Young Designer Award) 2548
 4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือในโครงการ “เครื่องประดับเงินสุรินทร์ จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” ปี 2547
 5. รางวัลชมเชย ประเภทการออกแบบเครื่องประดับชุด จัดโดย บริษัท เดอ มอนด์ (ประเทศไทย) ในโครงการ D’mond Young Designer Award) 2547
 6. รางวัลชมเชย ประเภทการออกแบบเครื่องประดับชุด จัดโดย World Sapphire Group ในโครงการการประกวดออกแบบเครื่องประดับ Selene Award ปี 2547
 7. รางวัลชมเชย ประเภทการออกแบบเครื่องประดับชุด จัดโดย บริษัท เดอ มอนด์ (ประเทศไทย) ในโครงการ D’ mond Young Designer Award) 2546
 8. เข้าประกวดออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ จัดโดยบริษัท ARLO co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ปี 2546
 9. รางวัลชมเชย การแข่งขันออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ระดับภาคเหนือ ปี 2545
 10. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบกระเป๋าสตรี จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ปี 2544
 11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการออกแบบชุดเครื่องประดับ จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544
 12. รางวัลที่ 2 การแข่งขันออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ระดับภาคเหนือ ปี 2544
 13. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ประเภทการวาดเส้น ปี 2540
 14. เข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ ในโครงการนักออกแบบรุ่นใหม่ “Thailand Student Fashion Project Award 2005” จัดโดย ศูนย์การศึกษาและพัฒนาแฟชั่น มศว.ประสานมิตร
 15. รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทการวาดเส้น
 16. รางวัลชนะเลิศ การวาดภาพการ์ตูน หัวข้อ Amazing Thailand ในระดับจังหวัด
 17. รางวัลชนะเลิศ การวาดภาพการ์ตูน หัวข้อ Amazing Thailand ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 18. เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับประเทศ
 19. เข้าร่วมแสดงผลงานอกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เอกลักษณ์อันดามัน” ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 20. เข้าร่วมแสดงผลงานออกแบบเครื่องประดับ งาน Bangkok Gems ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก
 21. เข้าแข่งขันกีฬาเพนบอลตัวแทนบริษัท แข่งระดับเอเชีย 12 ประเทศ

___________________________________________________

ปัจจุบันเป็นนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าคาฮอง กลองกล่อง ไม่กี่คนของเมืองไทย ที่ร้องเพลงและตีไฮแฮทกับตีคาฮองไปด้วยไม่กี่คน

ผลงานที่ผ่านมา

Blind audition The Voice 3

Battle round The Voice 3

Knock out Round The Voice 3

ผลงานเก่าของไอนัท

ออกรายการตีสิบ

ออกรายการร้องแลกไลค์ไทยแลนด์